İPTAL VE İADE KOŞULLARI

Çeşitli sebeplerle, hakem veya Mahkeme kararı ile MÜŞTERİ’ye bedel iadesine karar verilmesi halinde, iade Prosedürü:

İadesine karar verilen tutarlar, iade onayının verilmesini müteakip 10 iş günü içerisinde satın almada kullanılan kredi kartlarına iade edilecektir.

Sözleşme konusu kupon/fırsatın kullanılmasına yarayacak bilgiler, MÜŞTERİ'nin belirtmiş olduğu elektronik posta ve zimobi mesaj kutusuna gönderilecektir. Gönderimin yapılması ile ZİMOBİ edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

Kupon/fırsatın kullanılmasına yarayacak bilgiler eposta ile MÜŞTERİ’ye gönderilecek olup bu bilgilerin MÜŞTERİ’ye iletilmesinde elektronik haberleşme sistemlerinden kaynaklı olarak gecikmeler yaşanması durumunda bilgilerin MÜŞTERİ'ye geç ulaşmasından ve/veya hiç ulaşmamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden ZİMOBİ sorumlu değildir.

Kupon/fırsatın kullanılmasına yarayacak bilgilerin gönderilmesinden sonra MÜŞTERİ'ye ait kredi kartının MÜŞTERİ'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun kupon/fırsat bedelini ZİMOBİ’ye ödememesi halinde, ZİMOBİ söz konusu kupon/fırsatı iptal edebilecektir. MÜŞTERİ böyle bir durumda ZİMOBİ’ye karşı herhangi bir hak ileri süremez ve talepte bulunamaz. MÜŞTERİ ürünü/fırsatı kullanmış ise bedelini ZİMOBİ’ye ödeyecektir.

MÜŞTERİ, ZİMOBİ internet sitesinden alacağı kupon/fırsatı belirtilen/belirlenen şekilde, koşullarda ve sürede kullanabilecektir. Satın alınan ve kullanılan kupon/fırsatın, kupon/fırsatı yerine getirecek olan ilgili FİRMA tarafından ZİMOBİ internet sitesinde açıklanan şart, koşullara aykırı şekilde üçüncü kişiye ve/veya MÜŞTERİ’ye sunulduğunun MÜŞTERİ tarafından resmi belgelerle ispatlanması durumunda üye sadece ZİMOBİ’den ödemiş olduğu bedeli talep edebilir. Bunun dışında doğrudan veya dolayı herhangi bir zarar, hak, alacak talebinde bulunamaz. ZİMOBİ, kupon/fırsatın kullanılmasına yarayacak bilgileri MÜŞTERİ’ye göndermekle sözleşme kapsamında edimini yerine getirmiş olduğundan, sorumluluğu ZİMOBİ’ye ödenen bedel ile sınırlıdır. MÜŞTERİ, bunun dışında ZİMOBİ’den herhangi bir zarar, hak veya alacak talebinde bulunamaz. Her bir kupon/fırsat o proje için proje sahibi FİRMA ile anlaşılan ve ilan edilen minimum MÜŞTERİ sayısına ulaşıldığında aktive olur ve MÜŞTERİ indirime ve/veya kupon/fırsatı kullanmaya hak kazanır. Minimum sayıya ulaşılamaması durumunda proje sahibi FİRMA’nın kupon/fırsat kullandırma ya da vazgeçme hakkı saklıdır. Kupon/fırsatın bu nedenle kullanılamaması durumunda MÜŞTERİ kupon/fırsatı başka bir proje için kullanabilir ya da iade edebilir.

ZİMOBİ’den kupon/fırsat satın almış bir MÜŞTERİ’YE proje sahibi FİRMA satış yapmaz ya da kupon/fırsat satışı sırasında belirtilen şartları sağlamazsa Zimobi tarafından sadece kupon/fırsat bedeli MÜŞTERİ’ye iade edilecektir. MÜŞTERİ ZİMOBİ’den başkaca bir hak, alacak, zarar talebinde bulunamaz.

MÜŞTERİ, satın aldığı kupon/fırsatı hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, açıkça izin verilmesi haricinde, ticari olsun veya olmasın hiçbir iş veya faaliyet için kullanmayacağını, herhangi bir şekilde devretmeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Aksi halde hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, kupon/fırsatının kullandırılmaması, iptal edilmesi açısından haklı bir sebep teşkil eder.