KULLANIM ŞARTLARI

www.zimobi.com internet sitesini üye olarak veya üye olmadan (kısaca Kullanıcı) ziyaret etmekle, işbu Kullanım Şartlarını, Kullanım Şartlarında yapılacak değişiklikleri ve sonradan yer alacak tüm hususları kayıtsız/şartsız olarak kabul ettiğinizi, herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz. Siteyi doğrudan veya dolaylı olarak ziyaret eden ya da üyelik hesabı açan herkes, Kullanıcı sıfatını taşır.

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. İşbu sitenin sahibi “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kanyon Residence A11 No:185/257 Şişliş, İSTANBUL” adresinde yer alan Zimobi Teknoloji ve Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (ZİMOBİ)’dir. İnternet sitesinde sunulan hizmetleri Zimobi sağlamaktadır.

1.2. Zimobi işbu Kullanım Şartlarını, internet sitesinde yer alan her tür bilgi ve içeriği, kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler internet sitesinde yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. İnternet sitesine erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi bu şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3 Zimobi sitesini ziyaret etmekle ve hizmetleri kullanmakla; 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu kullanım koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ettiğiniz beyan etmiş olursunuz.

2. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1 Siteye, üyelik formunun doğru ve gerçek bilgilerle doldurulması ve Zimobi tarafından onaylanması ile üye olunabilir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Zimobi tarafından reddedilebilir veya ilave koşullar talep edilebilir. Zimobi lüzumlu bulması durumunda üyeliği sona erdirebilir, üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı üyelik başvurusunu reddedebilir. Kullanıcı hak ve yükümlülüklerin bir kısmını veya tamamını üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye devredemez.

2.2 Kullanıcı, internet sitesi içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için Zimobi tarafından belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmeyi, her türlü bilgiyi doğru ve gerçek olarak girmeyi, bilgilerde değişiklik olması halinde güncellemeyi, kendisinin belirlediği "kullanıcı adı" ve "şifre"yi üçüncü kişilerle paylaşmamayı, korumayı, kollamayı veya herhangi bir şekilde kullandırmamayı kabul etmiştir.

2.3 İnternet sitesinin tasarım, görsel, veritabanı dahil vs tüm görsel ve içeriklerine ait tüm hakları, mevzuatta yer alan ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Zimobi’ye aittir ve mevzuat uyarınca korunmaktadır.

2.4 Zimobi, internet sitesi dahilinde verdiği hizmetler ve içeriklere yenilerini ilave etmek, kapsam ve sunulma şartları ile internet sitesi dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, uyarlama, kullanıcı ve üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Zimobi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden herhangi bir biçimde kullanabilir. Yapılan değişiklikler kullanıcılara duyurulur. Kullanıcılar bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup açıklanan koşullar internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı internet sitesine ziyaret etmek ve/veya kullanmakla yapılan değişiklik ve güncellemeleri kabul etmiş sayılırlar.

2.5 Kullanıcılar kusursuz dahi olsalar Zimobi’ye zarar vermeme, Zimobi’nin zarar görme tehlikesi oluşturmama amaçlarıyla internet sitesini ziyaret edebilirler ve işlem yapabilirler. Kullanıcıların internet sitesi dahilinde yaptığı tüm işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcılar hukuki ve cezai yükümlülüklerden Zimobi’nin sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir.

2.6 Zimobi, kullanıcılar tarafından "ZİMOBİ Veritabanı"na içerik yüklenmesine izin vermesi durumunda Kullanıcılar tarafından görüntülenen veya kullanılan içeriklerin ve hizmetlerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliğini, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu içerikler dolayısıyla Zimobinin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü Zimobinin hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını Kullanıcılar kabul ve beyan eder. Kullanıcılar Zimobi’nin belirtilen nedenlerle bir talep ile karşılaşması durumunda bu talebi derhal karşılayacaklarını kabul etmektedir.

2.7 Kullanıcı internet sitesi dahilinde bulunan tüm resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul etmektedir.

2.8 Kullanıcılar internet sitesi dâhilinde haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Zimobi’nin ve üçüncü kişilerin itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olan eylemleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici davranışlarda bulunmayacağını kabul etmektedir.

2.9 Zimobi, Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. Zimobi aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, internet sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Zimobi.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, ZİMOBİ’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına buna dair kişisel bilgelilerin kullanımı, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin olarak gizlilik ve kişisel veriler politikası/bilgilendirmesi şartlarına ilişkin metni de okuyarak kullanıcı onay vermektedir. Bu doğrultuda kullanıcı gizlilik ve kişisel veriler politikasına ise her zaman www.zimobi.com/sozlesmeler linkinden her zaman ulaşabilir.

2.10 Zimobi, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının ZİMOBİ’e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

2.11 İnternet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi veya hizmetin belirlenen şartı/amacıyla ve/veya Zimobinin “Kullanım Şartları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "ZİMOBİ’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

2.12 Zimobi, internet sitesinin içeriklerini öğrenme, hizmetlerden hukuka ve iş bu koşullara uygun olarak faydalanma gayesi ile görüntülemeye ve “ZİMOBİ internet sitesini kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak içeriklere ulaşılmaya çalışılması, ilanların, kullanıcı bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Zimobi üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer eylemlerin işlenmesine Zimobi tarafından kesinlikle izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "ZİMOBİ’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.

2.13 İnternet sitesinin tamamının ve/veya herhangi bir kısmının bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, internet sitesinin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve internet sitesindeki içeriğin “Kullanım Şartları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup Zimobinin her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde Zimobi, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu” olduğunu kabul etmektedir.

2.14 İnternet sitesinde verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan Zimobinin sorumlu tutulamayacağını Kullanıcı kabul etmektedir.

2.15 Zimobi tarafından bu kullanım koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, yazılı olarak feragat edilmediği sürece, Zimobinin bu kullanım koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

2.16 Kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin veya bazılarının emredici yasa kurallarına aykırı olması halinde, bu durum kullanım şartlarının tümünü etkilemeyecek, kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. Aykırılık teşkil eden hükümlerin yerine yenileri her zaman eklenebilecektir.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu internet sitesi dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu internet sitesinin (sınırlı olmamak kaydıyla "ZİMOBİ Veritabanı", "ZİMOBİ Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları Zimobiye ait ve/veya Zimobi tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, Zimobi hizmetlerini, Zimobi bilgilerini ve Zimobinin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Zimobinin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu şartlar dahilinde Zimobi tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde Zimobinin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu şartlar dahilinde Zimobi tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Zimobi, Zimobi hizmetleri, Zimobi bilgileri, Zimobi telif haklarına tabi çalışmaları, Zimobi ticari markaları, Zimobi ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4. KULLANIM VE PAYLAŞIM KOŞULLARI


4.1 Zimobi tarafından internet sitesinde sunulan ilan, veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan her türlü içeriğin bir kısmı; kaynak göstermek, Zimobi internet sitesinin alıntı yapılan URL adresine tıklanabilir ve takip edilebilir (do-follow) bağlantı sağlamak şartıyla, bireysel olarak kullanılabilir, paylaşılabilir ve alıntı yapılabilir.

4.2 Yazılı / Görsel Medya (İnternet Haber Siteleri dahil) Kullanım ve Paylaşım Şartları: Zimobi tarafından internet sitesinde ve mobil uygulamada sunulan veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan her türlü içeriğin bir kısmı; normal ve makul yararlanma kapsamında kalmak, kaynak göstermek, Zimobi internet sitesinin alıntı yapılan URL adresine tıklanabilir ve takip edilebilir bağlantı sağlamak şartıyla alıntı yapılabilir.

4.3 Ticari Kullanım Şartları: Zimobi tarafından internet sitesinde ve mobil uygulamada sunulan veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan her türlü içeriğin bir kısmı; rapor, yayın, reklam, analiz, araştırma ve sair ticari amaçlarla kullanılması Zimobi’nin yazılı onayına tabidir. Zimobi, ticari ve profesyonel kullanımı ücretlendirebilir, haftalık, aylık veya yıllık ücretli abonelik koşullarına bağlı tutabilir.

5. SORUMSUZLUK BEYANI


5.1 Sitede sunulan her tür içerik, kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler her hangi bir manipülasyon veya yönlendirme olmadan işlenmekte ve tarafsız olarak sunulmaktadır. Bu sitedeki her türlü içerik sadece bilgilendirmeye ve öneriye yöneliktir ve bire bir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır. Bu sebeple bu sitedeki her tür içeriğin, verinin, analizin, raporun, değerlendirmenin kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Aynı konuda analiz edilen veriler birbiriyle çelişik ya da tutarsız olabilir ve bu doğaldır. Bu tür durumlar Zimobi’yi bağlamaz ve Zimobi hiç bir sorumluluk üstlenmez.

5.2 Zimobi, kendisi tarafından sunulan içeriklerin kullanımı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere, ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Zimobi, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da menfi yada müspet zararlar dahil hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Zimobi tarafından sunulan içeriklerdeki herhangi bir kişiye / kuruma / şirkete / markaya yapılan atıf, bu kişilerin / kurumların / şirketlerin / markaların piyasa değerlerine, emlak alım, satım ve kira bedellerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye veya zorunlu bilgi değildir.

5.3 Kullanıcılar veya üçüncü şahıslar tarafından (sınırlı sayıda olmamak kaydıyla reklam amaçlı, satış amaçlı) link verilen veya reklam yönlendirmesi ile gidilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerden Zimobinin, Zimobi çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu yoktur.

6. MÜCBİR VE ZİMOBİDEN KAYNAKLANMAYAN SEBEBPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan ve Zimobiden kaynaklanmayan diğer tüm durumlarda geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde Zimobinin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Zimobinin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

Ayrıca Zimobi ilgili proje sahibinin ilettiği yanlış bilgi nedeniyle sorumlu olmayacak, herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Fakat yanlış bilgileri tespit etme ve düzeltme konusunda elinden gelen gayreti gösterecektir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu şartların uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu şartlar dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu şartlardan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu şartlar Zimobi tarafından internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu şartları ve zaman içinde yapılan değişiklikleri internet sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.