UZMANA SOR

CS
Cenk S.

Soruyu Soran Kişi

SORU: Deprem Sigortası

Deprem sigortası yaptırırken sigorta bedeline arsa bedeli dahil edilir mi?

ED
Engin Demirci

CEVAP: Sigorta bedeline, konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, "arsa" üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz. Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır.